Personas datu aizsardzības noteikumi attiecībā uz Digidoki

Mēs rūpīgi sekojam un rūpējamies par mūsu vietnes apmeklētāju personas datu drošību un konfidencialitāti, katru reizi apmeklējot digidoki.lv vietni. Lietošanas noteikumi un Personas datu aizsardzības noteikumi sniedz pilnīgu izskaidrojumu attiecībā uz to, kādā veidā tiek aizsargāti personas dati vai jebkāda cita informācija, kas mums tiek iesniegta.

Kā mēs apkopojam informāciju?

Parasti mēs apkoposim šādu informāciju:

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods;
 • e-pasta adrese;
 • mobilā telefona numurs;
 • dzīvesvietas un deklarētā adrese;
 • Uzņēmuma nosaukums;
 • Uzņēmuma reģistrācijas nummurs;
 • nodarbinātības statuss;

Informācija var tikt apkopota un apstrādāta šādos gadījumos:

 • ja apmeklējat mūsu mājaslapu vai izmantojat jebkādus citus resursus mūsu interneta vietnē;
 • ja aizpildāt līgumus vai veidlapas, kas pieejamas mūsu mājaslapā;
 • ja sazināties ar mūsu personālu, elektroniski vai jebkādā citā veidā.

Kā mēs izmantosim informāciju?

Jūs piekrītat, ka informācija, ko Jūs mums sniedzat, tiks reģistrēta elektroniski un var tikt izmantota šādiem mērķiem:

a) lai pārbaudītu Jūsu identitāti;

b) lai konstatētu un nepieļautu jebkādu krāpniecību;

c) lai sazinātos ar Jums;

d) lai korekti aizpildītu līgumus, ko Jūs sagatavojiet.

Jebkurš pieteikums, ko iesniedzat mūsu interneta vietnē vai mūsu personālam, ļauj mums izmantot Jūsu sniegto informāciju attiecībā uz mūsu produktiem vai pakalpojumiem. Visi dati, kurus Jūs esat sniedzis līgumsaistību ietvaros, var tikt izmantoti, lai nodrošinātu savstarpējo saistību izpildi. Gadījumā, ja interneta vietnē tiek veiktas kādas izmaiņas vai uzlabojumi, Jūsu informācija var tikt izmantota, lai paziņotu Jums par šādām izmaiņām. Mēs varam sazināties ar esošajiem klientiem saistībā ar produktiem un pakalpojumiem, kas saistīti ar jebkādiem klienta iepriekš izmantotajiem pakalpojumiem mūsu interneta vietnē. Mēs nenodosim Jūsu datus trešajām personām.

Sīkdatnes (“cookies”) lietošana

Pastāv gadījumi, kad mēs varam izmantot sīkdatnes, lai apkopotu informāciju attiecībā uz mūsu interneta vietnes pakalpojumu statistiskiem rādītājiem. Jebkāda apkopotā informācija nesaturēs identificējošus datus.

Mēs varam apkopot informāciju par Jūsu ikdienas interneta lietošanu ar sīkdatnes faila palīdzību. Jūsu pārlūkprogrammai ir iespēja atteikties no sīkdatnēm. To ir iespējams nodrošināt, uzstādot Jūsu pārlūkprogrammas izvēli atteikties no visām sīkdatnēm. Sīkāka informācija par sīkdatnēm atrodam sadaļā "Sīkdatnes".

Personas datu apstrādāšana un nodošana

Atsevišķos gadījumos mēs varam atklāt Jūsu personīgo informāciju mūsu saistītajām sabiedrībām nodrošinot to, ka tās ievēro tādus pat personas datu glabāšanas drošības pasākumus kā mēs.

Jūs piekrītat, ka informācijas atklāšana trešajām personām var notikt šādos gadījumos:

a) gadījumā, ja mēs pārdodam mums piederošu uzņēmumu vai tā daļu;

b) saņemot likumīgi pamatotu pieprasījumu no attiecīgām trešajām personām;

c) nosūtot informāciju līgumu parakstīšanai uz Jūsu norādītajiem epastiem;

Personas datu uzglabāšana

 • Apkopoto datu nosūtīšanai var tikt izmantotas ierīces, kas atrodas ārpus Eiropas ekonomikas zonas. Šīs datu vietnes tiek izmantotas Jūsu informācijas uzglabāšanai vai apstrādāšanai. Informācija, kuru mēs koplietojam ārpus Eiropas ekonomikas zonas, var tikt koplietota ar personālu, kas nodrošina minēto datu apstrādi un uzglabāšanu. Tā var ietvert tādus procesus kā maksājuma apstrāde vai atbalsta piedāvāšana Jūsu pakalpojuma vai produkta vajadzībām. Informāciju var apstrādāt un uzglabāt tāds personāls, kas strādā pie mūsu piegādātājiem ārpus Eiropas ekonomikas zonas. Iesniedzot Jūsu datus lietošanai, Jūs sniedzat piekrišanu šādai datu nodošanai un uzglabāšanai.
 • Informācija tiek uzglabāta drošos datu centros un Jūsu drošībai visi transakciju dati tiek šifrēti.
 • Atgādinām, ka datu nosūtīšana tiešsaistē nav pilnīgi droša, mēs nevaram garantēt datu pilnīgu aizsardzību un drošību, taču nodrošinām visu saprātīgo pasākumu veikšanu, lai aizsargātu mums elektroniski atsūtīto informāciju. Jūs esat atbildīgs par jebkādu datu elektronisku nosūtīšanu. Jums var tikt piešķirta piekļuve tādām mūsu interneta vietnes iedaļām, kur ir nepieciešama parole. Jūs esat atbildīgs par paroļu drošību un konfidencialitāti.

Saites uz trešo personu interneta vietnēm

Mūsu interneta vietnē var tikt uzrādītas saites uz trešo personu interneta vietnēm. Šīm trešo personu interneta vietnēm ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, kam Jūs piekrītat, apmeklējot attiecīgo interneta vietni. Mēs neesam atbildīgi un neuzņemamies atbildību par trešo personu interneta vietnēm un to saturu.

Informācijas pieejamība

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, mūsu pienākums ir atklāt Jums informāciju par to, kādi dati par Jums ir mūsu rīcībā, kā arī par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no mums ir pieprasījušas un saņēmušas informāciju par Jums, izņemot likumā noteiktus izņēmumus. Jums ir tiesības uz bezmaksas pieeju minētajai informācijai, taču ne biežāk kā divas reizes gadā. Gadījumā, ja Jūs mums pieprasīsiet šo informāciju biežāk nekā divas reizes gadā, mēs to nodrošināsim par atlīdzību, kuras apmērs būs tāds, lai segtu mums ar šīs informācijas nodrošināšanu radītās izmaksas. Lūdzam informācijas pieprasījuma iesniegšanai izmantot zemāk minēto kontaktinformāciju: jums@digidoki.lv.

Sazināšanās ar Jums

Apmeklējot šo interneta vietni un sniedzot tajā savus personas datus un kontaktinformāciju, Jūs piekrītat mūsu komerciālo paziņojumu saņemšanai Jūsu elektronisko sakaru līdzekļos.

Sazināšanās ar mums

Lūdzam sazināties ar mums saistībā ar jautājumiem, pieprasījumiem vai komentāriem attiecībā uz šiem Personas datu aizsardzības noteikumiem, rakstot uz e-pastu jums@digidoki.lv vai izmantojot chatu mūsu mājas lapā.

Personas datu aizsardzības noteikumi ik pa laikam tiek atjaunoti, tāpēc iesakām pēc kāda laika iepazīties ar personu datu aizsardzības noteikumiem vēlreiz. Atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumiem šajā vietnē apkopoto datu pārzinis un operators ir SIA "DigiApi".